Toimittajan auditointi

Toimittajan auditointi

Toimittajan auditointi on tehokas kehittämistyökalu

Toimittajan auditointi on työkalu, jota voidaan käyttää erittäin tehokkaasti, kun uusia toimittajia valitaan, toimittajayhteistyötä kehitetään, tai on jo havaittu laatuongelmia. Erona muihin auditointeihin nähden toimittajan auditointi keskittyy nimenomaan toimittajayhteistyön, tuotteen laadun, toiminnan laadun, riskien hallinnan ja viestinnän menettelyjen hiomiseen.

Auditointi voi kattaa toimittajan koko toiminnan, tai se voidaan rajata kiinnostuksenne mukaan kattamaan vain tietyn tuoteryhmän tai palvelun, prosessin, työvaiheen tai vaikkapa vain toimittajan laadunvalvontamenettelyt.

Toimittajan auditointi tuo parannuksia yhdessä päivässä

Rajattuun aihepiiriin keskittyminen mahdollistaa, että yhden auditointipäivän aikana voidaan kattavasti auditoida ja raportoida kokonaista tuotetta tai tuoteryhmää koskeva tilaus-toimitusketju. Menetelmä on erittäin kustannustehokas ja erityisesti uusien toimittajien auditoinneissa on lähes poikkeuksetta jo auditointiraporttia luettaessa selvää, että toimittajan auditointi on maksanut itsensä takaisin välittömästi.

Kokeneet, konsultoivat auditoijat

Tarjoamme sertifiointitason pääarvioijakoulutuksen ja tuhansien auditointipäivien kokemuksen omaavat auditoijamme käyttöönne. Käymme sovittuna ajankohtana auditoimassa toimittajanne ennalta sovitussa laajuudessa ja raportoimme teille merkittävien tuotteiden, palvelujen ja toimintojen tilasta. Toiminnan parannus on usein välitöntä. Toimittajan auditointipalveluumme voidaan erikseen sovittaessa sisällyttää toimittajaa tai tilaajaa konsultoivia osuuksia, jolloin avustamme toiminnan parantamisessa tavoitteiden edellyttämälle tasolle.

Luottamuksellisuus

Toimittajan auditoinnin tilaajana saatte auditointiraportin luottamuksellisena omaan käyttöönne ja voitte käyttää sitä parhaaksi katsomallanne tavalla uusien toimittajasopimusten laadintaan tai toimittajayhteistyön kehittämiseen.
Teemme toimittajan auditointeja suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi kaikkialla maailmassa.

Ota yhteyttä