CE todistusten aitouden tarkastus

Ulkomaisten valmistajien CE -todistusten ja CE -testiraporttien aitouden tarkastus nopeasti ja tehokkaasti

Ulkomaisten CE todistusten aitouden varmentaminen koetaan usein vaikeaksi. Internet on täynnä aitoja todistuksia, joiden tekstiä rikollinen toimija voi muokata haluamallaan tavalla muutamassa minuutissa. Onko todistus aito? Onko tuote sama kuin todistuksessa mainitaan? Riittävätkö nämä todistukset takaamaan tuotteen vaatimustenmukaisuuden? Miten voisin toimia tuotteen CE kelpoisuuden varmistamiseksi?

Tarjoamme kattavan CE todistusten ja tuotteiden aitouden tarkastuspalvelun. Tarkastuspalveluun sisältyy tuotevaatimusten kartoitus, todistusten sisällön tarkastus, todistuksen myöntäjän tietokantojen tarkastus ja mahdollisia muita toimenpiteitä. Lisäksi tuotamme luotettavaa tarkastustoimintaa tuotteiden valmistuspaikalla, ennen toimittamista. Yhteistyökumppaniverkostomme kattaa koko maailman.

Kattavan tarkastuksen suorittamiseksi tarvitsemme kaikki kohteelle julkaistut todistukset, valmistajatiedon sekä tarkat tuotekuvat, joissa kaikki tuotemerkinnät ja pakkausmerkinnät näkyvät. Jos tuote-erästä on saatavilla näytekappaleita, niitä voidaan hyödyntää ja tarvittaessa järjestää näytekappaleille suorituskykytestaus. Luonnollisestikin myös varsinainen tuote-erä tulee tarkastaa lähtöpaikassa ennen sen toimittamista, jotta varmistutaan, että näytekappaleet vastaavat laadultaan varsinaista toimituserää.

Pystymme järjestämään tuotteiden lähtöpaikalla tehtävän laadunvarmistuksen, tuote-erän sinetöinnin, lukituksen ja vartioinnin määränpäähän asti.

Oheisessa kuvassa laajalti tunnettu CE  todistuksen väärennös (hengityssuojain).

Väärennetty CE todistus

Väärennetty CE todistus