Sisäinen auditointi

Sisäinen auditointi on tehokkain kehittämistyökalu

Sisäinen auditointi on toiminnan kehittämismenetelmä, joka menee suoraan asian ytimeen ja tarkastelee kattavasti toiminnan historiaa, nykytilaa ja tuloksia arvioiden samalla parannusmahdollisuuksia ja raportoiden niistä kirjallisesti. Valitettavan usein sisäinen auditointi koetaan vain velvoitteena, hoidetaan tehottomasti ja tämä toiminnan kehittämismahdollisuus jätetään käyttämättä. Olemme usein nähneet, että sisäiset auditoinnit on vastuutettu epäpäteville, tai huonosti motivoituneille henkilöille. Pahimmillaan auditoidaan vain valmiiden kysymyssarjojen pohjalta, koska ”sertifioija vaatii”. Pahimmillaan tällainen toiminta kiihdyttää koko toimintajärjestelmän rapautumista ja siten pahentaa tilannetta entisestään.

Sisäinen auditointi ennen sertifiointia

Monet asiakkaistamme haluavat, että teemme sisäisen auditoinnin määräajoin, yleensä hieman ennen sertifioijan tekemiä seuranta-auditointeja. Sisäinen auditointi kannattaa tehdä ennen johdon katselmuksia, jolloin tulokset toimivat johdolle kattavana raporttina nykytilasta ja kehitysmahdollisuuksista.

Uuden järjestelmän sisäinen auditointi kannattaa tehdä muutamaa viikkoa ennen sertifikaatin hankkimista, jolloin voidaan samalla varmistaa yrityksen sertifiointivalmius ja ehditään vielä tehdä mahdollisesti tarvittavat korjaustoimenpiteet.

Sisäisen auditoinnin elvyttäminen

Tarjoamme mahdollisuuden astua uudelle aikakaudelle, ja herättää sisäinen auditointi henkiin. Kokeneet auditoijamme voivat tulla mukaan sisäisten auditoijien ryhmäänne ohjaamaan ja varmistamaan että auditoinnin suunnittelu, varsinainen sisäinen auditointi, raportointi ja seurantamenettelyt eivät ole pelkkää pakkopullaa, vaan auditoinnilla on painopisteiltään oikein valittu aihepiiri, selkeä tavoite, ammattimainen lähestymistapa ja raportointikäytäntö, joka tuottaa parannusideoita ja nopeasti realisoituvaa, todellista parannusta toimintaan.

Sisäisten auditointien raportit jäävät luottamuksellisina vain omaan käyttöönne.

Sisäinen auditointi täydentää sertifiointiauditointeja

On syytä muistaa että sertifioinneissa auditoijan rooli ei ole konsultoiva. Sertifiointiauditoija ei saa (puolueettomuuden säilyttääkseen) ehdottaa tiettyä toimintatapaa. Sisäinen auditointi sen sijaan on tilaisuus, jonka yhteydessä voidaan mieluusti keskustella toiminnan parannuskohteista ja menetelmistä, joilla käytännön parannuksia voidaan saada aikaan. Sertifiointi ja tehokkaasti toteutetut sisäiset auditoinnit täydentävät toisiaan.

Valmiita ratkaisuja sisäisten auditointien kehittämiseen

Tarjoamme sisäisten auditointien suorittamispalveluja sekä muita valmiita työkaluja, kehittämisideoita ja ratkaisuja. Palvelumme kattaa ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 13485, ISO 27001, ISO 22000, RALA, FSC, PEFC, BRC ja monet muut yleisesti käytetyt auditointikriteerit.
Ota yhteyttä niin otetaan tämä kehitystyökalu tehokäyttöön.