Sisäinen auditointi

Sisäinen auditointi on tehokkain kehittämistyökalu

Sisäinen auditointi kehitystyökaluna
Sisäinen auditointi on kehittämismenetelmä joka menee suoraan asian ytimeen ja tarkastelee kattavasti toiminnan historiaa, nykytilaa ja tuloksia arvioiden samalla parannusmahdollisuuksia ja raportoiden niistä kirjallisesti. Valitettavan usein sisäinen auditointi koetaan vain velvoitteena ja tämä toiminnan kehittämismahdollisuus jätetään käyttämättä. Usein olemme nähneet että sisäiset auditoinnit on vastuutettu epäpäteville tai huonosti valmistautuneille henkilöille. Pahimmillaan auditoidaan vain valmiiden kysymyssarjojen pohjalta koska ”sertifioija vaatii”. Pahimmillaan tällainen toimintaa kiihdyttää koko toimintajärjestelmän rapautumista ja siten pahentaa tilannetta entisestään.

Sisäinen auditointi ennen sertifiointia
Monet asiakkaistamme haluavat että teemme sisäisen auditoinnin määräajoin hieman ennen sertifioijan tekemiä auditointeja. Sisäinen auditointi voidaan ajoittaa tehtäväksi ennen uuden sertifikaatin hankkimista, jolloin voidaan samalla varmistaa yrityksen sertifiointivalmius ja tehdä mahdollisesti tarvittavat korjaustoimenpiteet. Samoin voidaan toimia ajoittamalla sisäinen auditointi ennen sertifioinnin määräaikaista seurantaa ja johdon katselmuksia jolloin varmistetaan ettei yllätyksiä tule ja toisaalta saadaan kerralla johdolle kattava raportti nykytilasta ja kehitysmahdollisuuksista.

Sisäisen auditoinnin elvyttäminen
Tarjoamme mahdollisuuden astua uudelle aikakaudelle ja herättää sisäinen auditointi henkiin. Kokeneet auditoijamme voivat tulla mukaan sisäisten auditoijien ryhmäänne ohjaamaan ja varmistamaan että auditoinnin suunnittelu, varsinainen sisäinen auditointi, raportointi ja seurantamenettelyt eivät ole pelkkää pakkopullaa, vaan auditoinnilla on painopisteiltään oikein valittu aihepiiri, selkeä tavoite, ammattimainen lähestymistapa ja raportointikäytäntö joka tuottaa parannusideoita ja nopeasti realisoituvaa, todellista parannusta toimintaan. Sisäisten auditointien raportit jäävät luottamuksellisina vain omaan käyttöönne.

On syytä muistaa että sertifioinneissa auditoijan rooli ei ole konsultoiva, mutta sisäinen auditointi on tilaisuus jonka yhteydessä voidaan mieluusti keskustella menetelmistä, joilla käytäntöjen parannuksia voidaan saada aikaan. Sertifiointi ja tehokkaasti toteutetut sisäiset auditoinnit täydentävät toisiaan. Auditoijamme pystyvät tarjoamaan valmiita työkaluja, kehittämisideoita ja ratkaisuja. Palvelumme kattaa ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 13485, ISO 27001, ISO 22000, RALA, FSC, PEFC, BRC ja monet muut yleisesti käytetyt auditointikriteerit.

Ota yhteyttä niin otetaan tämä kehitystyökalu tehokäyttöön.