Sertifiointi

sertifiointi

SERTIFIOINTI

Mitä sertifiointi on?

Sertifiointi tarkoittaa arvioimiseen perustuvaa todistusten (sertifikaattien) myöntämistä. Sertifikaatilla voidaan osoittaa yrityksen tai tuotteen täyttävän sertifikaatissa mainitut standardit tai muut kriteerit.

Yritysten sertifiointi

Yritysten sertifiointi perustuu yrityksessä paikan päällä tehtävään arviointiin (auditointi). Tämä arviointi on pistokoeluonteinen otos yrityksen toiminnasta ja arvioinnin aikana tarkastellaan yrityksen toiminnan kuvauksia, käytäntöjä sekä saavutettuja tuloksia.

Arvioinnin kriteereinä käytetään useimmiten yhtä tai useampaa kansainvälisesti tunnettua standardia, kuten ISO 9001 (laatujärjestelmä), ISO 13485 (lääkinnällisten laitteiden toimialan laatujärjestelmä), ISO 14001 (ympäristöjärjestelmä), ISO 45001 (työturvallisuusjärjestelmä), tai jotakin toimiala- tai aihekohtaista muuta standardia, kuten esimerkiksi ISO 27001 (tietoturvallisuus) tai ISO 22 000 (elintarviketurvallisuus). Erilaisia muita standardeja ja kriteerejä on suuri määrä. Usein asiakas saattaa vaatia yritykseltä jonkin harvinaisemmankin standardin noudattamista ja sertifioimista.

Virallinen, kansainvälisesti tunnustettu yritysten sertifiointi edellyttää, että arvioinnin tekee ja sertifikaatin myöntää taho, jolla on hyväksyntä (akkreditointi) suorittaa kyseistä arviointia ja todistusten myöntämistä. Tällainen virallinen yrityksen sertifiointi on mahdollista hankkia ilmoitetuilta laitoksilta, joita ovat esimerkiksi Det Norske Veritas, Bureau Veritas, Lloyds Register, SGS, KIWA ja monet muut. Sertifioitua yritystä arvioidaan sertifikaatin myöntämisen jälkeenkin määrävälein, tyypillisesti kerran vuodessa.

Tuotteiden sertifiointi ja CE merkintä

Tuotteiden sertifiointi on tyypillistä tuotteille, joiden käyttämiseen sisältyy tavanomaista suurempia riskejä. Tällaisilta tuotteilta vaaditaan EU alueella tuotteen turvallisuuden osoittamiseksi valmistajan vastuulla olevaa CE merkintää. Tuotteiden ”sertifiointi” tarkoittaakin usein juuri CE merkitsemistä tai muuta tuotehyväksyntää. CE merkittäviä tuotteita ovat esimerkiksi lääkinnälliset laitteet, koneet, henkilönsuojaimet, monet rakennustuotteet, lelut, painelaitteet, sähkölaitteet sekä radiolaitteet.

Helpommillaan CE merkinnän saavuttaminen edellyttää valmistajan tekemää riskien huomioimista ja tuotteen teknistä dokumentoimista. Jos tuotteelle on olemassa yhdenmukaistettu standardi, tuotteen tulee täyttää tuotestandardia vastaavat vaatimukset ennen CE merkinnän asettamista. On tyypillistä, että tuotteeseen sovelletaan useaa määräystä ja standardia, joten vaatimusviidakon hallitseminen ei aina ole helppoa. Joidenkin tuotteiden testaaminen ulkopuolisessa testipaikassa on välttämätöntä. Kun riskitaso on korkea, saatetaan valmistajalta vaatia sertifioitua laatujärjestelmää sekä lisäksi tuotteen tyyppihyväksymistä ennen tuotteen CE merkintää. Vaatimukset ovat täysin riippuvaisia tuotteesta ja sen käyttötarkoituksesta. Yleispätevää ohjetta on siten mahdotonta antaa.

Monet tuotteet valmistetaan Euroopan ulkopuolella. Eurooppalainen maahantuoja, jakelija tai tukkukauppa haluaa usein itse hankkia tuotteelle CE merkinnän myydäkseen tuotetta omalla kauppanimellään EU-alueella. Tämä on täysin mahdollista ja melko yleistäkin. Eurooppalainen maahantuoja nimetään tuotteen valmistajaksi ja ottaa samalla vastuulleen tuotteen turvallisuuden sekä turvallisuuden osoittamiseen liittyvät velvoitteet valmistajan tapaan.

Miten sertifiointi saavutetaan?

Sertifiointi ei ole salatiedettä. Kyse on kansainvälisesti määriteltyjen perusasioiden huomioimisesta ja niihin liittyvien vaatimusten täyttämisestä. Hyvä tapa aloittaa on kartoittaa vaatimukset ja verrata nykyistä tilannetta sertifioinnin vaatimuksiin. Tässä vaiheessa on erittäin tärkeää toimia käytännönläheisesti. Pystymme auttamaan asiakkaitamme täyttämään sertifiointivaatimukset joustavasti ja liiketoimintaa tukevalla tavalla, ilman ylimääräistä byrokratiaa.

Tarjoamme erittäin kattavan ja tehokkaan palvelukokonaisuuden. Teemme työmme luottamuksellisesti vain omaan käyttöönne.

Sertifiointi on mahdollista nyt -ota yhteyttä.

Puhelinneuvontamme on maksutonta. Annamme mielellämme työnäytteen maksuttomasta neuvonnastamme.

Varsinaisen työn alkaessa selvitämme vaatimukset ja laadimme tarvittavan dokumentaation yhdessä kanssanne. Sertifioijan tai testilaboratorion valintavaiheessa kilpailutamme toimijat veloituksetta puolestanne ja varmistamme, että saatte valitsemaltanne taholta markkinoiden tämän hetken parhaan mahdollisen hinnan. Sertifiointiauditointien aikana edustajamme voi olla paikalla apunanne hiljaisena taustatukena konsultin ominaisuudessa. Varmistamme, että yllätyksiä ei tule ja että sertifioijan mahdollisesti raportoimat poikkeamat ymmärretään oikein ja korjataan sujuvasti.

Useimmat asiakkaamme käyttävät meitä sertifioidun toimintajärjestelmänsä ja tuotesertifioinnin ylläpidon apuna säännöllisesti, haluamallaan frekvenssillä.

Kannattaa muistaa että sertifioinnin hintataso on vuosien saatossa laskenut merkittävästi. Halutessanne kilpailutamme sertifioijat heti ja saatte mahdollisuuden joustavaan siirtymiseen tämän päivän hintatasolle ja haluamallenne sertifioijalle. Sertifioijien kilpailutuspalvelumme on täysin maksuton!

Ota yhteyttä niin kerromme miten voitte varmistaa sertifioinnin onnistumisen ja saada sertifioinnistanne parhaan mahdollisen hyödyn.