Koneiden CE -merkintä

Koneiden CE -merkintä

Koneiden CE -merkintä kaiken tyyppisille koneille ja laitteille nopeasti ja tehokkaasti.

Kun tavoitteenanne on saavuttaa yksittäisten tai liitettävien koneiden CE -merkintä, saatte kauttamme palvelukokonaisuuden konsultointia, arviointipalveluja ja dokumentointia sekä tarvittaessa testaamispalveluja. Palvelumme kattavat valmistamienne, maahantuomienne tai käyttämienne koneiden CE -merkintäpalvelut alusta loppuun.

Tyypillisesti koneiden CE -merkintävaatimukset koostuvat konedirektiivin lisäksi useiden muiden direktiivien ja näiden alaisten harmonisoitujen standardien vaatimuksista. Kartoitamme vaatimukset, arvioimme tilanteen, autamme ratkaisemaan mahdolliset ongelmat ja laadimme tai kokoamme koneen teknisen aineiston.

Konsulteillamme on erittäin vankka kokemus koneiden CE -merkintäkonsultaatioista, mukaan lukien erikoisolosuhteet ja korkeiden riskiluokkien tuotteet. Tarvittaessa voimme toimia CE -vaatimusten asiantuntijoina myös tuotekehitysvaiheessa ja valmistuksen laadunhallinnan tai alihankinnan suunnittelussa.

Esimerkkejä jo toteutettujen konsultaatioiden aiheista:

  • paperiteollisuuden koneet, laitteet ja linjastot
  • elintarviketeollisuuden linjastot
  • pakkausteollisuuden ja kappaleenkäsittelyn koneet, laitteet ja linjastot
  • muut valmistavan teollisuuden ja prosessien laitteet ja linjastot
  • erilaiset työstökoneet (metalli ja puu)
  • nostolaitteet ja nostoapuvälineet
  • koneiden lisälaitteet (mekaaniset, hydrauliset ja sähköiset)
  • erilaiset kuluttajakäyttöön tarkoitetut koneet ja laitteet
  • tutkimuskäyttöön tarkoitetut koneet
  • varoitukset, sekä käyttö- ja huolto-ohjeet.

Teemme myös koneiden CE -merkintään liittyviä riskien arviointeja ja vaatimusten kartoituksia. Työ ja dokumentointi voidaan tehdä joko suomen- tai englanninkielisenä.

Pystymme palvelemaan kaikissa koneiden CE -merkintäkysymyksissä nopeasti, tehokkaasti ja luottamuksellisesti. Työhön tarvittava aikajakso on tyypillisesti 2-4 viikkoa. Tuotteesta saatavilla olevan informaation taso vaikuttaa merkittävästi työn sujuvuuteen.

Työn tilaaja saa haltuunsa työn tulokset ja CE -merkin kiinnittämisen vaaditun teknisen aineiston. CE -merkitty kone voidaan kansallinen lainsäädäntö huomioiden saattaa esteettä markkinoille kaikissa ETA -maissa.

Puhelinneuvontamme on maksutonta, joten ota yhteyttä ja kysy!

Palveluesite: Koneiden CE -merkintä (pdf)

Ota yhteyttä niin kerromme mielellämme lisää.