Nykyinen asiakaspalaute

Olemme keränneet asiakkailtamme palautetta keskimäärin kolmen vuoden välein kirjallisen kyselyn avulla. Näiden aiempien kyselyjen tulokset ovat sensuroimattomina sivustollamme. Saadun palautteen tarkastelu osoittaa että olemme saaneet jo yli 7 vuoden ajan varsin identtistä palautetta. Päätimme siten muuttaa palautteen keräämistapaa yksilöllisemmäksi ja asiakkaidemme näkökulmasta helpommaksi.

Feedback

Vuodesta 2013 alkaen olemme siirtyneet menettelyyn, jossa yrityksemme johdon edustaja soittaa suoraan asiakkaalle ja tiedustelee asiakkaan mielipidettä yhteistyön sujumisesta, asiakkaan odotusten ja toiveiden täyttymisestä sekä mahdollisista kehittämisehdotuksista. Saatu palaute kirjataan CRM -järjestelmäämme kyseisen asiakkaan tietoihin ja käydään johdon toimesta läpi asiakasta palvelleen konsultin ja tarvittaessa myös muiden konsulttiemme kanssa.

Palaute kerätään säännöllisesti kaikista arvoltaan yli 5000 € konsultaatioista. Lisäksi konsultti seuraa itse jatkuvasti asiakkaan mielipidettä ja toiveita. Kestoltaan yli 6 kk projekteissa soitamme asiakkaalle vähintään kerran projektin aikana ja saatu palaute kirjataan ja käsitellään vastaavalla tavalla.

Uskomme että tällä tavoin varmistamme hyvän palvelutason ja pystymme tarvittaessa reagoimaan mahdollisiin muutostarpeisiin. Hyödynnämme saadun palautteen toimintamme kehittämisessä.