Maksuton esiarviointi

Harkitsetteko sertifiointikelpoisen toimintajärjestelmän rakentamista, uudistamista tai sertifiointia? Tarvitsetteko tuotteillenne CE -merkinnän?

Maksuton esiarviointi on päätöksenteon tueksi kehittämämme uusi palvelu. Nimensä mukaisesti maksuton esiarviointi on täysin maksuton etäpalvelu. Se on erittäin nopea tapa saada asiantuntijan arvio tilanteesta ja tavoitteisiin pääsemisen edellyttämistä toimenpiteistä.

Kaikki havainnot raportoidaan luottamuksellisesti vain työn tilaajalle.

Työn tuloksena muodostuu todenmukainen kuva yrityksen nykytilan ja tavoitteena olevan toimintajärjestelmätyön tai tuotteiden CE -merkitsemisen valmiiksi saattamisen työmäärästä ja keskeisistä aiheista. Tämän perusteella pystymme antamaan tarkasti määritellyn kiinteän hinnan sekä sitovan aikataulun asiakkaan haluamalle konsultaatiolle ja työtavalle.

Maksuttoman esiarvioinnin tuloksena asiakas saa tilannettaan ja tavoitteitaan vastaavan tarjouksen sekä neuvoja asiassa etenemiseen.

Maksuton esiarviointi etenee seuraavasti:

  • Asiakas pyytää maksutonta esiarviointia ja laaditaan (haluttaessa) kirjallinen vaitiolosopimus
  • Asiakas toimittaa tarvittavan lisätiedon ja arvioitavan materiaalin (suurille tietomäärille tarjoamme helpon siirtomahdollisuuden)
  • Keskustelemme tilanteesta ja tavoitteista puhelimitse
  • Käymme aineiston läpi luottamuksellisesti huomioiden keskusteluissa esiin tulleet asiat
  • Annamme lyhyesti kirjallisen arviomme nykytilanteesta sekä sitovan tarjouksen ratkaisuista
  • Asiakas päättää omalla aikataulullaan, miten haluaa asian suhteen edetä

Maksuttoman esiarvioinnin tilaaminen ei sido asiakasta ja samalla asiakas tutustuu tarjottavan konsultointityön tekijöihin.
Palvelu on erittäin suosittu!

Luonnollisesti teemme myös perinteisiä esiarviointeja paikan päällä asiakkaan toimintaympäristössä. Näidenkin suhteen tarjoamme riskittömän vaihtoehdon: jos paikan päällä tehty esiarviointi johtaa 1 kk kuluessa toimeksiantoon, hyvitetään esiarvioinnin työn hinta projektissa ja veloitamme esiarvioinnista vain matkakulut ja päivärahan. Jos paikan päällä tehty esiarviointi ei johda toimeksiantoon, veloitamme yhden konsultointipäivän kulut sekä matkakulut ja päivärahan. Esiarvioinnin aikana annetaan maksutonta esiarviointia yksityiskohtaisempia vastauksia. Lisäksi tehdään kirjallinen tilanneraportti etenemisehdotuksineen joka jää kaikissa tapauksissa asiakkaalle.

Maksuton esiarviointi ja paikan päällä tehty perinteinen esiarviointi ovat asiakkaalle riskittömiä ja tehokkaita.

Ota yhteyttä niin sovitaan aloituksesta