ISO 9001:2015 uudistus ja suomenkielinen sisällysluettelo

ISO 9001:2015 uudistus ja suomenkielinen sisällysluettelo

Aiheesta on uudempikin artikkeli ja tietoa ratkaisuista tässä:  ISO 9001 2015 uudistus

ISO 9001:2015 uudistus -miksi?
ISO:n periaatteena on uudistaa kaikki standardit vähintään 5 vuoden välein jotta ne pysyvät mukana kehityksessä. Usein uudistukset ovat olleet pieniä, mutta parhaillaan meneillään oleva muutos on suuri ja koskee johtamisjärjestelmien standardeja ISO 9001 ja ISO 14001 samanaikaisesti. Näin laajamittainen, keskeisten standardien samanaikainen uudistaminen on ollut erittäin harvinaista.

Miten ISO 9001:2015 uudistus muuttaa vaatimuksia?
Standardien rakenne muuttuu paremmin johtamista ja liiketoimintaa tukevaksi sekä helpommin hyödynnettäväksi. Dokumentoimiselle annetaan uusia vapauksia ja eri järjestelmien integroiminen helpottuu. Useita uusia tai tarkentuneita vaatimuksiakin on tulossa.

Uudistus tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden muokata järjestelmiä käytännönläheisemmiksi, kevyemmiksi ja paremmin yritysten johtamista palveleviksi.

Milloin ISO 9001:2015 uudistus astuu velvoittavana voimaan?

ISO 9001 2015 uudistus

ISO 9001:2015 uudistus

Milloin ISO 14001:2015 uudistus astuu velvoittavana voimaan?

ISO 14001 2015 uudistus

ISO 14001 2015 uudistus

Tällä hetkellä (toukokuu 2015) ISO 9001 on uudistamisprosessin viimeisessä hyväksyntävaiheessa ja ISO 14001 tätä edellisessä tiedusteluvaiheessa. Olemme seuranneet uudistusprosessia tiiviisti ja itsekin osallistuneet aktiivisesti omalla pienellä panoksellamme lausuntojen/kommenttien antamisen muodossa. Lausunnot kerätään kollektiivisesti maittain yhteen ja niitä huomioidaan laadintakomitean harkinnan mukaan.

Uudistamisaikataulun mukaan uudet ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 -standardit julkistetaan loppuvuoden 2015 aikana. Näyttää siltä että julkistus saattaa siirtyä 2016 puolelle. Pakottavaa tarvetta uusiin standardeihin siirtymiseen ei yrityksillä ole ja ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 julkistamisen jälkeenkin standardien käyttöön ottamiselle annetaan kolmen vuoden mittainen siirtymäaika.​ Standardien muutokset ovat kuitenkin tällä kertaa merkittäviä parannuksia ja siksi suosittelemmekin huomioimaan uudistukset jo ennen kuin ne tulevat pakollisiksi.

Kannattaako ISO 9001:2015 uudistus huomioida jo ennen määräaikaa?
Nyt on hyvä hetki katsoa nykyistä toimintajärjestelmää ja miettiä, tulisiko sitä uudistaa, keventää tai modernisoida? Mikäli tuntuu siltä että jotakin pitäisi tehdä, niin uudistukset kannattaa ehdottomasti hyödyntää ajoissa. Dokumentaation uudistaminen vie vain muutaman päivän ja hyöty on merkittävä.

Jos tuntuu siltä että laatujärjestelmänne kaipaa uudistusta tai olette parhaillaan rakentamassa uutta järjestelmää, suosittelemme ehdottomasti huomioimaan tulevat muutokset ja hyödyntämään ne täysimääräisinä.

Mikäli aihe kuulostaa ajankohtaiselta, tutustu konsultointipalveluihimme ja ota yhteyttä. Tunnemme uudet vaatimukset erittäin syvällisesti ja annamme takuun sille että nyt tehdyt uudistukset edistävät liiketoimintaanne ja kelpaavat myös sertifioijalle.

Suomenkielinen ISO 9001:2015 sisällysluettelo

Ajantasaista tietoa tilanteen kehittymisestä voi seurata ISO:n sivuilta aiheiden ISO 9001 Revision ja ISO 14001 Revision alta.

Jaa