7.1.2020 BREXIT vaikutus sertifiointeihin

BREXIT vaikutus sertifiointeihin

7.1.2020 BREXIT vaikutus sertifiointeihin

BREXIT vaikutus sertifiointeihin

BREXIT vaikutus sertifiointeihin

BREXIT vaikutus sertifiointeihin on hyvin monimuotoinen. Muutosvaikutuksen piirissä ovat yritysten ISO -sertifioinnit sekä tuotteille ilmoitettujen laitosten nimissä tehdyt CE -tyyppitarkastukset.  Joissakin tilanteissa sertifikaatti tai tyyppitarkastustodistus lakkaa kokonaan olemasta voimassa välittömästi BREXITin toteutuessa. Vaikutus tuotteen liikkuvuuteen ja markkinoille saattamiseen on siten välitön.

Tilanteen arvioimiseksi ei ole yhtä yleispätevää ratkaisua. Yritysten ISO -sertifioinneissa vaikuttavat sertifikaatin myöntäneen tahon sijainti ja lisäksi sertifikaatin myöntämistä valvoneen tahon (akkreditoijan) sijainti. Jos jompi kumpi sijaitsee Iso-Britanniassa, BREXIT vaikutus sertifikaatin voimassaoloon on hyvin todennäköinen ja välitön. Tuotteiden CE -sertifiointien suhteen vaikutuksia on, mikäli tuotteen tyyppitarkastajana tai testaajana toiminut ilmoitettu laitos sijaitsee Iso-Britanniassa. Suorimman ja ajantasaisimman vastauksen tilanteesta saa yleensä suoraan sertifikaatin myöntäneeltä taholta tai kyseessä olevalta ilmoitetulta laitokselta.

Iso-Britanniassa toimivat sertifiointilaitokset ja myös tuotteiden tyyppitestausta suorittavat ilmoitetut laitokset ovat ulkoistaneet BREXIT vaikutuksille alttiita toimintojaan mahdollisuuksiensa mukaan muihin EU -alueella toimiviin yksiköihinsä. Kaikilla toimijoilla ei tätä mahdollisuutta ole. Muutamat EU -maat ovat jo virallisesti ilmoittaneet hyväksyvänsä toistaiseksi joillekin tuoteryhmille ennen BREXITiä myönnettyjä CE -sertifikaatteja. Tilanne elää jatkuvasti ja varmuutta tulevista linjauksista ei vielä ole.

Jokaisen Iso-Britanniassa myönnetyn sertifikaatin haltijan tulisi nyt olla tarkkana ja varmistua siitä, ettei BREXIT vaikutus sertifiointeihin mitätöi voimassa ollutta todistusta.

Olemme erikoistuneet yritys- ja tuotesertifiointien uudelleen voimaan saattamiseen. Löydämme parhaan ratkaisun  nopeallakin aikataululla.

Jaa